Az Úr születése Messiaen hitvalló orgonamuzsikája

Értékelés:
(0 szavazat)

https://www.youtube.com/watch?v=jQhswO78VDo

Olivier Messiaen – La Nativité du Seigneur, azaz az Úr születése című műve a francia mester talán legismertebb orgonaciklusa. 
A szerző 1935-ben írt nagyszabású darabja Messiaen keresztény hitének bizonyságtétele. A Jézus születése álatal ihletett darab kilenc meditációra oszlik.

  • La vierge et l’enfant (A Szűz és a Gyermek)

Íme, a szűz méhében fogan… (Iz 7, 14)

Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk…. (Iz 9, 5)

Felette örvendezzél, Sion leánya…. íme, bevonul hozzád Királyod. Igaz ő és….. szegény….. (Zak 9, 9)

  • Les bergers (A pásztorok)

Miután látták jászolban fekvő kisdedet, a pásztorok visszatértek, magasztalták és dicsérték Istent… (vö.. Lk 2, 16-20)

  • Desseins éternels (Örök célok)

Isten az ő szeretetében… eleve arra rendelt minket, hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által……. és magasztaljuk dicsőséges kegyelmét (vö: Ef 1, 5-6)

  • Le verbe (Az Ige)

Mert így szólt hozzám az Úr: Fiam vagy te (Zsolt 2, 7)

A hajnalcsillag előtt, mint harmatot, nemzettelek téged (Zsolt 110, 3)

Én vagyok az Isten jóságának képmása. (vö.: Bölcs 7, 26)

Én vagyok az élet Igéje, ami kezdettől volt (vö.: 1 Ján 1, 1)

  • Les enfants de Dieu (Az Isten Gyermekei)

Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében (Jn 1, 12)

Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: Abba, Atya (Gal 4, 6)

  • Les Anges (Az angyalok)

Mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt, és dicsérte Istent: Dicsőség a magasságban Istennek! (Lk 2, 13-14)

  • Jésus accepte la souffrance (Jézus elfogadja a szenvedést)

Ezért mondta, amikor a világba jött: Áldozatot és ajándékot nem akartál,

de testet alkottál nekem… Akkor azt mondtam: Íme, eljövök (Zsid 10, 5-7)

  • Les mages (A mágusok)

A bölcsek elindultak. És a csillag előttük haladt. (vö.: Mt 2, 9)

  • Dieu parmi nous (Isten köztünk van)

A szűz és az egyház mondja: ő, aki teremtett engem, a házamban lakott (vö.: Sir 24, 12)

Az Ige testté lett, és köztünk lakott (Jn 1, 14)

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben (Lk 2, 46-47)

Olivier Messiaen Avignonban született Cécile Sauvage költőnő és Pierre Messiaen angoltanár, Shakespeare-műfordító idősebb gyermekeként. A párizsi Conservatoire-ban orgonát Marcel Duprétől, zeneszerzést Charles-Marie Widortól, majd Paul Dukastól tanult. 1931-től haláláig (azaz 61 évig) a párizsi Sainte-Trinité templom orgonistája volt.

második világháborúban besorozták katonának, fogságba esett és egy hadifogolytáborba került. Itt írta egyik leghíresebb művét (Quatuor pour la fin du temps), melynek bemutatója is a táborban volt, 1941-ben.

1932-ben feleségül vette a hegedűs és zeneszerző Claire Delbos-t, aki hosszú betegség után 1959-ben meghalt. Két évvel később Messiaen Yvonne Loriod-val kötött házasságot, aki zongoristaként zongoraműveinek hiteles tolmácsolója és ihletője volt.

1941-től 1978-ig a párizsi Conservatoire tanára volt. Vendégoktatóként 1947-ben Budapesten is tanított.

1992-ben Párizsban halt meg.

 

Megjelent: 185 alkalommal
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned