Július 14. Boldog Hroznata premontrei szerzetes

Értékelés:
(0 szavazat)

Boldog Hroznata

Hogyan használhatnám fel legjobban javaimat s vagyonomat, hogy a mennyországot magamnak biztosítsam? Ezt gondolta meg magában Hroznata, a teplai vidék főnemes comese, grófja. Rövid családi boldogság után neje és gyermeke meghalt. Egyedül állott a világban. Akkor tekintetét az égre irányította s Isten kegyelme fokról-fokra vezette, hogy mind többet és többet áldozzon fel Istennek, míg végre életét is vértanúként áldozta fel. Először is odaadta birtokait Istennek, és 1193-ban Teplában premontrei kolostort alapított. Azután egyik kereszteshadjárattal a Szentföldre akart vonulni. Minthogy azonban nem jött létre a hadjárat, e helyett III. Celesztin pápa beleegyezésével egy női premontrei kolostort alapított Chotieschauban. De Isten kegyelme arra ösztönözte, hogy még nagyobb áldozatot hozzon. Harci öltöny alatt már régóta hordozta szívében a szándékot, hogy belép a rendbe. Miután 1202-ben Rómában maga II. Ince pápa öltöztette be a premontreiek fehér ruhájába, visszavonult a teplai kolostorba. Ott nem megtiszteltetés és nyugalom fogadta, hanem üldöztetés az apát részéről. Miután javait és szabadságát feláldozta, még életét is fel kellett áldoznia. Néhány égervidéki lovag, akiknek rablótámadásai ellen mint az apát által megbízott jószágkormányzó bátran és erőteljesen lépett fel, lesbe állott, mikor úton volt Teplából Lichtenstadtba; elfogták, Kinsberg várába vitték és ott halálra éheztették. 1217 július 14-én halt meg. Minden földi dolgot értéktelennek tartott, hogy Krisztust elnyerje. 1897 szeptember 16-án boldogként való tiszteletét - melyben halála óta részesítették - az Apostoli Szentszék jóváhagyta.

Ha Hroznata birtokait rokonainak hagyta volna örökül, neve ismeretlen volna. Így azonban alapításából végtelenül sok áldás áradt szét a környékre és egész nyugati Csehországra. A protestantizmus zűrzavaraiban a teplai premontreiek őrizték meg mint lelkipásztorok a vidék népének katolikus hitét s a marienbadi gyógyforrások számtalan embernek adták vissza egészségét is.

 

KÖNYÖRÖGJÜNK

Úristen, aki Boldog Hroznata vértanút a keresztre feszített Krisztus követésére hívtad, tedd, kérünk, hogy mi is megtagadjuk önmagunkat, és így lépjünk be a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad dicsőségébe. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Megjelent: 1480 alkalommal
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned