Házszentelés otthonainkban a járvány idején

Értékelés:
(0 szavazat)

A vízkereszti házszentelés menete járvány idején 2022

Házszentelést végző:     Dicsértessék a Jézus Krisztus

Családtagok:                 Mindörökké, ámen.

H:      Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Cs:    Amen.

H:      Uram hallgasd meg könyörgésemet.

Cs:    És az én kiáltásom jusson eléd.

H:      Urunk, Jézus Krisztus! Hozzád könyörgünk a mai napon: költözzék e házba örökös boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség.

Távozzék e helyről a gonoszlélek ártalma és minden gonosz viszálykodás.

Lakjanak itt a békesség angyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk.

Áldd, meg amit teszünk, szenteld meg jelenléteddel ezt a házat ma, és az egész év folyamán, mert te szent és kegyes vagy, és az is maradsz az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké.

Cs:    Ámen.

H:      Könyörögjünk és kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldva áldja meg ezt a hajlékot és minden lakóját. Adja nekik őrző jó angyalát. Hajlítsa őket szolgálatára, fontolgassák csodás törvényeit. Hárítson el tőlük minden ellenséges hatalmat. Szabadítsa meg őket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizze meg őket ebben a hajlékban egészségben, békességben. Aki az Atyával és Szentlélekkel él és uralkodik, Isten, mindörökkön örökké.

Cs:    Ámen.

A házszentelést végző szenteltvízzel meghinti a ház helyiségeit, közben karácsonyi vagy vízkereszti éneket énekelnek. Majd visszatérve az eredeti helyiségbe:

H:      Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze ennek a háznak minden lakóját és a család minden tagját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Cs:    Ámen.

H:      Boldog Broniszláva és Szent Sebestyén vértanú

Cs:    Könyörögjetek érettünk!

AZ ÉVSZÁM ÉS AZ ÁLDÁS FELÍRÁSA A SZEMÖLDÖKFÁRA

2 0 + C + M + B + 2 2

H:      Dicsértessék a Jézus Krisztus

Cs:    Mindörökké, ámen.

Megjelent: 262 alkalommal
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned