Péter atya elmélkedése Mennybemenetel ünnepére

Értékelés:
(0 szavazat)

Urunk Mennybemenetelét hazánkban ma, az Áldozócsütörtök utáni vasárnapon ünnepeljük. Szent Lukács az Apostolok Cselekedeteinek elején írja le részleteiben az eseményt. (Ajánlom, hogy aki még nem tud részt venni a szentmisén, olvassa el a Szentírásból! ApCsel 1,1-11) Máté evangéliumának tömör befejezése, a mai evangélium (Mt 28, 16-20) nem annyira az égre emelt tekintetű Galileai férfiak élményéről szól, hanem az Egyház jövője felé fordítja a 11 apostol tekintetét: Veletek vagyok mindennap a világ végéig! Az evangélium mondanivalója: 1/ mit tanított utoljára Jézus, 2/ hogyan köszönt el? 3/ és hogy igaz-e, hogy Jézus többé nem látható az érzékeink számára?

ad 1/ Jézus utolsó figyelmeztetése: Tegyétek tanítványommá, és kereszteljétek meg az embereket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ez azt jelenti, hogy a megkeresztelt ember a Szentháromság birtoka, és a megváltás kegyelmi rendjének hordozója, amit az Atya megvalósított a Fiú és Szentlélek elküldésével. Megkeresztelt voltunk és a tanítványság szorosan egybetartoznak. Megtartani mindazt, amit Jézus parancsolt, nem más, mint Őt követni. Gyakorta idézzük fel magunkban: a keresztség által mintegy Krisztusba öltöztünk, a Mennyei Atya gyermekei és a Szentlélek templomai lettünk!

ad 2/ Jézus utolsó mondata: Én veletek vagyok a világ végéig. Ebben visszacsengenek a szavak, melyeket az angyal mondott Józsefnek Jézus születése előtt: a nevét Emmánuelnek fogják hívni, ez azt jelenti: Velünk az IstenMt 1, 22 Jézus továbbra is velünk van, pedig ott ül az Atyának jobbján, és a mennyei dicsőségben is „fénylenek az érettünk vállalt sebhelyek”. „Az Emberfia, az Isten Fia akkor nyilatkoztatta ki önmagát kiválóbban és istenibb módon, amikor visszavonult fönséges Atyja dicsőségébe, így istensége révén kimondhatatlanul jelenvalóbbá lett köztünk az, aki testi mivoltában tőlünk eltávolodott.”

ad 3/ Jézus eltűnt az apostolok testi szemei elől, felhő takarta el a szemük előlApCsel 1,9 és többé nem látták. Mégis mondhatjuk, hogy érzékelhető módon is velünk van. Hiszen megígérte: Nem hagylak árván titeket; kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Jn 14,16-18 A Szentlélek láthatatlanul a szívünkben van, és megtanít minket Krisztust követve élni. De láthatóan jelen van a látható Egyházban, és megőrzi azt az Igazságban. Jn 16,13 Továbbá érzékelhető módon jelen van a szentségekben: Ami a Megtestesülés által láthatóvá lett a második isteni személyben, az „a Mennybemenetel után átment a szentségekbe”. Testi szemmel látom a vízzel való leöntést, hallom a keresztség szavait, hitemmel látom, hogy a gyermek az Atya gyermeke és a Szentlélek temploma lett. Testi szemmel látom a kenyeret és a bort, testi fülemmel hallom az átváltoztatás szavait, de hitem Jézust látja a szent színek mögött.

„Az Emberfia, az Isten Fia akkor nyilatkoztatta ki tehát önmagát kiválóbban és istenibb módon, amikor visszavonult fönséges Atyja dicsőségébe, így istensége révén kimondhatatlanul jelenvalóbbá lett köztünk az, aki testi mivoltában tőlünk eltávolodott.” (Az idézetek Nagy Szent Leó pápának a Mennybemenetel ünnepén mondott beszédéből valók.) Ma Szent Ágoston Atyánk ünnepi beszédének a részleteit csatolom.

Egy hét múlva Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Ha igaz, ezen a napon magam is kiszabadulok a „vesztegzárból”, és bemutatom a szokott ½ 8-as szentmisét plébánia-templomunkban. Kérdezem, hogy szükség van-e továbbra is a „gondolatok” küldésére? Hiszen remélhetőleg előbb-utóbb mindenki eljut valahol a szentmisére!

Péter atya

Megjelent: 59 alkalommal
Tovább a kategóriában: « Paula nővér Immaculata nővér »
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned