Augusztus 14. Gertrud nővér fogadalma

Értékelés:
(4 szavazat)

Nagyboldogasszony első vesperásában Gertrúd nővér immár harmadszor tett egy évre fogadalmat a premontrei rendben. Jövőre három évre tehet fogadalmat és ezután következik majd az örökfogadalom. Gratulálunk neki a frissen megszerzett orvosi diplomájához, rendi névnapjához és a fogadalomhoz.

Hajnal Péter képriportja: https://photos.google.com/share/AF1QipOYJuOjzPKwst5PFY06esw2OYu9ezCwR3Y2J6M62MxW7PEmFqJQ6SWYqtAPAo_iTw?key=WmZ4UjFqVFllWFVnT1U0OEszRDU3aTFRWjVFQ09B

Ágnes nővér beszéde:

Krisztusban szeretett testvéreink, kedves Gertrúd nővér!

Nagy öröm, s ünnep számunkra ez a mai nap, Németh Noémi Mária Gertrúd nővér a Rendünk hagyománya szerint Nagyboldogasszony napjának előestéjén teszi le egyszerű fogadalmát rendi szabályunk szerint harmadszor egy évre.

Az ideiglenes, vagy egyszerű fogadalmat IX. Piusz 1857-ben rendelte el, egyik körlevelében, mely szerint a férfi szerzeteseknek az ünnepélyes fogadalom előtt egyszerű fogadalmat kell tenni legalább egy évre. Ezt az előírást XIII. Leó pápa dekrétumában az apácákra is kiterjesztette 1902-ben. Az ideiglenes fogadalom bevezetésének kettős célja volt. Egyrészt, hogy elősegítse a döntés érlelődését, másrész hangsúlyozni akarta az örök fogadalom értékét és erejét. De valójában az ember a szívében az örök fogadalom melletti döntést már az első fogadalom alkalmával is meghozhatja, ennek ellenére ezeket a fokozatokat mégis végig kell járnia.

Kedves Gertrúd nővér!

- Mi most hálát adunk a Jóistennek azért, hogy szüleid a hivatásodban melletted állnak.

- Hálát adunk a Jóistennek azért is, hogy az egyszerű fogadalommal ismét bátran elkötelezed magad a Premontrei Női Kanonokrendben, és újabb 1 évre fogadalmat teszel a szegénységre, tisztaságra és engedelmességre. A fogadalomtételkor vállalt lemondás olyan szeretetről tesz tanúbizonyságot, melyben örömet jelent lemondani arról, ami fontos, mert Istennek adom. A Szeretet- Isten, amikor meghív a vele való életközösségre, meghagyja egész szabadságunkat. Amikor a szerzetes az evangéliumi tanácsok útjára kötelezi el magát, Isten hívására felel, meghal a bűnnek, sőt lemond a világról, hogy így egyedül Istennek éljen.

Az evangéliumi tanács - „a Consilium” fogalmát,  a nyugati Egyházban először Szent Ambrus használta. Számára a tanács = „consilium” szó a kegyelmi rend sajátos életének szabályát jelenti: A szolgák kapnak parancsot, a barátok viszont tanácsot; ahol parancs van, ott törvény uralkodik, ahol tanács, ott kegyelem. Szent Tamás ugyanerről azt tanítja, hogy a tanácsok a szeretet új törvénye teljesítésének eszközei. Ez a szeretet viszont élteti és irányítja az evangéliumi tanácsok gyakorlatát is. ( Perfectae Caritatis).

 Kedves Gertrúd nővér, most ismételten a 3 evangéliumi tanácsra teszel fogadalmat:

  1. a szerzetesi szegénység tanácsában kifejeződik a szándék, hogy ne ragaszkodjunk a világ javaihoz.
  2. A tisztaság fogadalma a másik ember, a házastárs birtoklásáról való lemondást jelenti, de amennyire lemondás, annyira sokat is kapunk általa. A szívet ugyanis rendkívüli mértékben szabaddá teszi, hogy annál jobban égjen a szeretettől Isten és az összes ember iránt.
  3. Az engedelmesség tanácsa a belső önátadásom jele, és az önmagam birtoklásáról való lemondást jelenti.

A fogadalomtétel részedről igen mély jelentőségű cselekedet. Jele a Jóistenbe vetett hitednek és reményednek. Isten jövőt ígér neked, és Ő meg fogja tartani adott szavát, mert Ő mindig hűséges, csak te is maradj hűséges hozzá! Hiszen Jézus ma ismét neked mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.” (Jn 15, 16)

Végül, hálát adunk a mai napon azért is, hogy a nyáron átvehetted az orvosi diplomát, melynek megszerzése számodra, tanulással és lemondással járt. Ezzel olyan papírt és tudást szereztél, melynek segítségével még közelebbről és még teljesebben végezheted az egyes emberek részére a szeretet szolgálatát. Ezt a fajta, szerzetesi életben megélt szakmai hivatást már eléd élték a szentek, csak példájukat kell követned. Így például rendi védőszented, Boldog Gertrúd , Szent Erzsébet leánya, aki Altenbergben 70 évig volt apátnő, s királyleánysága és apátnői mivolta ellenére 70 éven át társait és a szegényeket szolgálta (erről dokumentumok szólnak), vagy említhetjük Szent Kamillt, a kamilliánusok betegápoló rendjének alapítóját is, aki, ha a társai kérték, hogy mondjon nekik valamit, újra, meg újra csak azt mondta:

„Szeretet, Szeretet”, s hozzátette még, hogy nem tehet róla, de nem tud mást mondani.

Kedves Gertrúd nővér, mi is kérjük a Jóistent, hogy a szerzetesi életformában megélt orvosi hívatásodat egész életedben járja át a Szeretet. Amen.

Megjelent: 404 alkalommal
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned