Betegek szentségének közös ünneplése febr. 12-én, jövő vasárnap délelőtt

Értékelés:
(0 szavazat)

LEVÉL  A  BETEGEK  SZENTSÉGÉRE  KÉSZÜLŐKHÖZ

A betegek kenete nemcsak a halálveszélyben lévők szentsége! Ezért felvételére már az az idő alkalmas, amikor a hívő élete betegség vagy öregség miatt kezd veszélybe jutni. (Sacrosanctum Concilium 73. pont)

"A betegek szent kenetével és a papok imádságával az Egyház a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak ajánlja a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen; sőt buzdítja őket, hogy tudatosan csatlakozzanak Krisztus szenvedéséhez és halálához és így szolgálják az Isten népének lelki javát. (Lumen Gentium 11. pont)

Jak 5.14 - 16

Beteg valamelyitek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében.

A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.

Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.

Ezekkel a zsinati szavakkal és szentírási részlettel buzdítalak benneteket kedves beteg testvéreim, hogy

február 12-én, vasárnap, a Betegek Világnapja alkalmából, reggel 9 órakor

(gyónási lehetőség most vasárnap, febr. 5-én, 08:30 - 10:00 és 16:30 - 17:30)

a betegek szentségének ünneplésével erősítsétek kötődéseteket a keresztútján induló Krisztushoz. A szentség gyümölcsöző felvételének feltétele a szentgyónás, illetve a szentáldozás, amely Jézus Krisztussal való teljes közösségünket jelenti. A betegek kenetének szertartása az evangéliumot követő prédikáció után lesz és a homloknak, valamint a tenyereknek betegek olajával való megkenésből áll, a következő szavak kíséretében:

E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Ámen.

Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan! Ámen.

Hívjátok el gyermekeiteket, unokáitokat, rokonaitokat, hogy valódi közösségi ünnepet tartsunk és a ti türelemmel viselt keresztetek minket is megerősítsen. Mert újbóli ünnepélyes elköteleződés ez Krisztus mellett az emmauszi tanítványok kérlelő szavával:

"Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van".

Márton atya

Megjelent: 117 alkalommal
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned