Az angyalok hete

Értékelés:
(2 szavazat)

Hogyan kommunikálnak velünk az angyalok?

Szeptember 29-én ünnepli a Katolikus Egyház Szent Mihály, Szent Rafael és Szent Gábor főangyalokat. A Bibliában kevés szó esik róluk, mégis minden fontos dolgot megtudunk az angyalokról. A Szentírás nyelvén, héberül a maľak szó ugyanazt jelenti, mint görögül az angelosz szó, vagyis hírnököt. Az angyalok Isten szolgálatában álló tiszta szellemi lények, akiknek fő feladata a kinyilatkoztatás. Átadják az embereknek Isten üzenetét, ezáltal vezetik őket Isten akarata szerint. Így történt, hogy Szent Józsefnek egy angyal adta tudomására, hogy Szűz Mária gyermeke a Szentlélektől fogant, és bátorította Őt, hogy vegye feleségül Máriát, mert az Ő gyermekük lesz a születendő Király, Jézus. Később egy angyal figyelmeztette őket a veszélyre, hogy megóvhassák a gyermeket, majd pedig arra, hogy visszatérhetnek szülőföldjükre, mert Heródes meghalt. Gábriel arkangyal megjelenése Szűz Máriának az egyik leggyönyörűbb története a Szentírásnak, amikor az egyszerű és alázatos fiatal lányból Istenanya lesz. Erzsébetnek és Zakariásnak, az asszonyoknak Jézus sírjánál, Fülöpnek és Kornéliusznak is angyalok adták hírül Isten üzenetét.

Az angyalok legfőbb elfoglaltsága ez mellett a Mennyországban végzett tevékenységük: Isten imádása és dicsőítése. Teremtésüknél fogva erre rendeltettek, Isten által és Őrá nézve léteznek. Bár nincs tudomásunk arról, pontosan mikor teremtette őket Isten, de tudjuk, hogy nagyon sokan vannak, és azoktól a kiválasztott emberi lelkektől, akik a Mennyországba jutnak, elkülönült csoportot alkotnak. Bölcsebbek, erősebbek náluk, de nem teljhatalmúak, Isten irányítása alatt állnak. Még azok az angyalok is, akik szembefordultak Istennel és a Sátán vezetésével háborút vívnak az emberi lelkek letérítéséért, romlásuknak az elősegítéséért. A Szentírásból tudjuk, hogy ez a harc nem egyenlő felek között zajlik és a gonosz lelkek vereséget fognak szenvedni. A szellemi háború idején az emberek szabad akaratukkal dönthetnek arról, Istent vagy a Sátánt követik-e.

Az angyalok védelmet biztosítanak Isten embereinek. Képesek megóvni őket a fizikai veszélytől, mint Dánielt az oroszlánoktól, és megszabadítani őket a veszélytől, mint az apostolokat, amikor börtönbe vetették őket, vagy amikor Pál hajótörést szenvedett. Megválaszolják Isten gyermekeinek az imáit is. Gondoskodnak az élelmezésükről, mint Hágárnál és Illésnél, a halál pillanatában pedig elkísérik a Mennyországba az igaz lelkeket, mint Lázárt.

Ezek a szolgáló lelkek, akiknek különféle fajtái vannak, képesek alakot ölteni, láthatóvá válni, ha ez szükséges. Ábrahám vendégei emberi alakban megjelent angyalok voltak, Krisztus sírja elől pedig ragyogó fényt árasztó angyal gördítette el a követ.

A Bibliában le van írva, milyen tevékenységeket töltenek be a mennyben és a földön, Isten szolgálatában állva és ellene harcolva az angyalok. Ha mi, emberek odafigyelünk, észre vehetjük, hogyan kommunikálnak velünk az angyalok életutunk során. Még ha nem is látjuk őket, mert nem elég tiszta a lelkünk, vagy nem halljuk a mennyei karok zenéjét a Mennyországban, akkor is megtapasztalhatjuk a jelenlétüket a világban. Elsősorban megóvnak minket az őrangyalaink az idő előtti haláltól, s bár sok baleset és érthetetlen haláleset történik, tudhatjuk, hogy Isten szándéka ellenére semmi sem történik a világban és az életünkben. Bár mi ezt igazán nem is vagyunk képesek megérteni, mert korlátozott a tudásunk, keressük az okokat és miérteket. Az olyan szentek, mint Teréz anya, tudta ezt. Azért mondta, hogy ami jót, rosszat kapunk, azt meg kell köszönni Istennek.

Az angyalok képesek megjelenni nekünk az álmainkban, és akkor is, amikor ébren vagyunk, ha Isten úgy kívánja. Az igaz angyalok célja szolgálatuk szerint az, hogy elvezessenek minket az utunkra, közelebb vigyenek Istenhez és az üdvösséghez. Ha nem is látjuk a csillogásukat, de velünk vannak és megszólíthatjuk őket, kérhetünk tőlük segítséget.

Gondoljuk végig az életünket mostanáig, mennyi segítséget kaptunk úgy, hogy nem is tudtuk, honnan jön. Mennyi szeretetet, örömöt, békét, nyugalmat, kedvességet, segítőkészséget, jó tanácsot, iránymutatást kaptunk, hányszor éreztünk megmagyarázhatatlanul sok erőt, vagy voltunk betegek és volt mellettünk valaki, aki gondoskodott rólunk, mennyiszer kerültünk veszélybe és menekültünk meg belőle valamiképpen, mennyi rossz döntést hoztunk, mert nem hallgattunk egy belső hangra vagy egy gondolatra, amely egy másik utat mutatott nekünk.

Az angyalok kapcsolatban vannak velünk, csak jobban kell figyelnünk rájuk, így tapasztaljuk meg a jelenlétüket. Őriznek minket az utunkon, elvezetnek minket a helyre, amelyet Isten kijelölt számunkra. Éppen ezért tisztelnünk kell őket, hallgatni rájuk és örülnünk kell a társaságuknak.

 Himnusz a főangyalokhoz:

Krisztus, te Fénye a szent angyaloknak,

emberi nemnek ura és vezére:

add, hogy a mennyet birtokoljuk egykor

jóságod által.

 

Szent Mihály angyalt, békességnek őrét

küldd el a mennyből néped oltalmára,

fordítsa jóra erős karja által

minden ügyünket.

 

Gábriel angyal, erősséges Hírnök

űzze el tőlünk ősi Ellenségünk,

jöjjön e házba, látogasson minket

szent templomodban.

 

Ráfael angyal, üdvösséges Orvos

jöjjön el hozzánk, hadd gyógyítsa lelkünk,

óvja a gyengét, irányítson minket

vándorutunkon.

 

Légy velünk, kérünk, asszonyunk Mária,

s angyali rendek dicső sokasága,

mellettünk álljon szentek társasága

és pártfogása.

 

Krisztus, angyalnép örökös Királya,

add, hogy énekünk az övékkel együtt

áldja mindig azt, aki egy, de három,

és egyedül szent!

Amen.

Megjelent: 110 alkalommal
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned