Holnapy D. Márton

Holnapy D. Márton

Leírás nélkül.

+Róma, 304. (?)

A 303--305 közötti években az utolsó nagy üldözési hullám szakadt a Római Birodalom keresztényeire. Diocletianus császár úgy vélte, hogy restaurációs politikája keretében föl kell számolni a kereszténységet. Sokan nem állták ki a hitnek ezt a próbatételét, mások viszont megkapták az erősség ajándékát, hogy vérükkel tegyenek tanúságot hitük mellett.

Amikor azután 313 után már nem háborgatták a keresztényeket, hamarosan összemosták ez elmúlt idők történéseit. A Konstantin császárt megelőző időket szinte teljesen az üldözések idejének tekintették; az első évszázadok keresztényei hősökké lettek. A vágyódással és bűntudattal vegyes csodálat a vértanúk tiszteletének fölvirágzásához vezetett. Ami egy-egy esetben hiteles és közismert volt, azt minden különösebb fontolgatás nélkül általánossá tették. Eleven vértanú-irodalom keletkezett, amelyben a költészet és a valóság sajátos törvényeket követett. Amit Szent Ágnesről tudunk, azt ezzel a háttérrel kell szemlélnünk.

Származása és élete felől semmi biztos adatot sem ismerünk. A szentek naptára szűznek és vértanúnak nevezi, halála évének 304-et számítják. A mintegy ötven évvel később összeállított vértanújegyzék megemlíti a nevét. Damasus pápa verses sírfelirattal dicsőítette Ágnest (366 és 384 közt), Ambrus milánói püspök néhány évvel később beszél róla (De virginibus I, 12; De officiis I, 41, 203), Prudentius, a hispániai költő pedig hosszú verssorokat szentel neki (Peristephanon 14). Ezekkel föl is soroltuk az Ágnesről szóló legkorábbi híradásokat. De mi derül ki belőlük?

Római Ágnes fiatalon áldozta életét keresztény hitéért. Nem világos, hogy lefejezték-e vagy megégették. Vértanúsága pontos idejéről hallgatnak a források. Már nem tudjuk kideríteni, hogy honnan merítik a legrégibb tanúk tudásukat. Római helyi tradíció őrizte meg a szent szűz, Ágnes vértanúságának hagyományát. E tradíciót a 4. század vége felé rögzítették írásban, s később káprázatos, meseszerű legenda szövődött köréje.

Sajátos jellegű tanúbizonyság viszont Szent Ágnes emlékhelye a római Via Nomentánán. Ezen a helyen Konstantin császár leánya, Konstantina bazilikát emeltetett, és hozzáépíttette saját mauzóleumát. Ez az építkezés a helyi hagyomány mellett szól: a régi egyházban szokásos volt ugyanis, hogy vértanúsír közelében választottak temetkezési helyet (depositio ad sanctos), és a szent közbenjáró erejébe vetett hitről tanúskodik.

Bár a szent nevén kívül más alig volt ismeretes, Ágnes a hitnek és a tiszteletnek köszönhetően nagy szentté lett. Nevét fölvették a mise római kánonjába. Egyházatyák és szónokok fáradhatatlanul hirdették e vértanú szűz dicséretét.

Ünnepét kezdettől fogva január 21-én ülték, mert a Depositio Martyrum szerint ezen a napon temették el.

2019. január 19

NEGYEDIK HÉT 4/2019

IMG 20140318 075309mNEGYEDIK HÉT 4/2019                           WWW.ZSEK.HU

Jan. 20. VASÁRNAP – ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

08:30    Laudes

09:00   Szentmise: Pro Populo

15:00   Ökumenikus vesperás (Zsámbék rk. templom)

18:00   Szentmise:

 

Jan. 21. HÉTFŐ – Szent Ágnes szűz és vértanú (Emléknap)

06:30    Laudes

NINCS  Görögkatolikus liturgia

17:30    Vesperás (templom)

18:00   Szentmise: + István ppk.(premontrei nővérek káp.)

 

Jan. 22. KEDD

06:30    Laudes

07:00   Szentmise: + Plébánosok

08:00    Rózsafüzér

17:30    Vesperás (premontrei nővérek káp.)

18:00   Ökumenikus alkalom (Zsámbék ref. templom)

 

Jan. 23. SZERDA

06:30    Laudes

11:00   Szentmise: (Josephinum idősek otthona)

17:30    Vesperás

18:00   Szentmise:+ Kántortanítók, kántorok

 

Jan. 24. CSÜTÖRTÖK – Szalézi Szent Ferenc püspök és egyht. (E)

07:00    Laudes

07:30   Szentmise: Hálából a segítő Szűzanyának

18:00    Szentségimádás (Josephinum)

 

Jan. 25. PÉNTEK – SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE – PÁLFORDULÁS (Ünnep)

06:30    Laudes

07:30   Szentmise: (Zichy kastély kápolnája)

16:00    KSZJ Iskolaközpont tTéli Tárlat + AAP megnyitó

17:30    Vesperás

18:00   Szentmise:

 

Jan. 26. SZOMBAT – Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök (E)

07:00    Laudes

09:00    Bérmálkozási előkészület

15:00   Ökumenikus alkalom (Tök ref. imaház)

17:30    Ünnepi Vesperás

18:00   Szentmise:


Jan. 27. VASÁRNAP – ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

08:30    Laudes

09:00   Szentmise: Pro Ordine

15:00   Ökumenikus vesperás (Zsámbék rk. templom

18:00   Szentmise: + Soós Lajosné (1. évf.)

- Ádventtel kezdődően új bérmálkozási előkészület indult egyházközségünkben. Szombatonként 9 órakor várom a plébánián a bérmálkozásra készülőket! 2019. okt. 20-án, vasárnap 10:00-kor lesz a bérmálás.

Kedves Házaspárok! 

Idén is szeretnénk együtt ünnepelni Veletek a házasság hetében. Szeretettel hívunk Benneteket gyertyafényes ünnepi vacsorára!

Helyszín: Nyárfás étterem, 2073 Zsámbék, Nyárfás utca 2.

Időpont: 2018. február 16. szombat este 8 óra.

Részvételi díj: 4 600 Ft páronként. Szokás szerint szívesen fogadunk egy kis tálca süteményt, amivel a vacsora végén egymást vendégelhetjük meg.

Jelentkezés határidő: február 10. További részletek és jelentkezés:

http://www.zsek.hu/aktualitasok/esemenyek/hazassaghete-2019

Jelli János (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 20/823 1800)

Zajdon Ákos (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 20/823 4663)

- A Boldogasszony közösség ismét megnyitja kapuit a keresztény asszonyok számára, ahol lehetőség van a töltekezésre és megtapasztalható a közösség ereje. Szeretettel várnak mindenkit. Jelentkezni és érdeklődni Gállos Angélánál és Selymes Anitánál lehet január 31-ig. (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

- Februárban 4-én, hétfőn 19:30-kor kezdődik a jegyesoktatás. Kérem, hogy akik 2019-re tervezik esküvőjüket, jelentkezzenek mihamarabb!

Áldozás utáni könyörgés:                                                        IEC 2020

Istenünk, áraszd szívünkbe szereteted Szentlelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze. Krisztus, a mi Urunk által.

2019. január 19

Évközi 2. vasárnap

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
Jézus első csodája a galileai Kánában. 
Abban az időben:
Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”
Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték.
Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.”
Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne.
Ezek az evangélium igéi. 
Jn 2,1-11